20 Contoh Surat Izin Cuti Melahirkan Yang Simple

20 Contoh Surat Izin Cuti Melahirkan Yang Simple. Permohonan cuti melahirkan lampiran : Satu lembar surat keterangan oleh bidan kepada yth, ibu susi sumarti.

7+ Contoh Surat Izin Cuti Melahirkan yang Baik dan Benar
7+ Contoh Surat Izin Cuti Melahirkan yang Baik dan Benar from contohsuratin.com

Contoh surat cuti melahirkan untuk tenaga honorer perihal : Permohonan cuti melahirkan lampiran : Isi surat berisikan nama, jabatan, durasi cuti yang diajukan,.

Satu Lembar Surat Keterangan Oleh Bidan Kepada Yth, Ibu Susi Sumarti.

Selanjutnya, tulis pembuka berupa salam dan kalimat pembuka dari surat cuti melahirkan tersebut. Permohonan cuti melahirkan lampiran : Contoh surat cuti melahirkan untuk tenaga honorer perihal :

Isi Surat Berisikan Nama, Jabatan, Durasi Cuti Yang Diajukan,.